Öğrenci Takip Sistemi
EN
KAMPÜS YAŞAM ALANLARIMIZ

KAMPÜS YAŞAM ALANLARIMIZ

Müzik & Orff Atölyesi

Öğrencilerimizin sosyal, bedensel ve kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyel farklılıklarını ortaya çıkarabilmek VEGA Okullarında eğitimin önemli bir parçasıdır.

Müzik atölyelerimizde piyano, org, gitar, Orff aletleri, keman vb. müzik aletleri bulunmaktadır. Öğrencilerimize müzik sevgisini aşılamak, ritim duygusu ve kulak eğitimi vermek amacıyla etkinlikler yapılmaktadır. Bunlardan bazıları: Şarkılar, parmak oyunları, müzikal sesleri dinleme ve ayırt etme, nefes, ses açma etkinlikleri, müzik eşliğinde yürüyebilme, yaratıcı dans ve hareket, ritim tutma ve oluşturma, doğru şarkı söylebilme gibi çalışmalardan oluşur.

3. sınıftan itibaren müzikal donanım ve kulak eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olan enstrüman eğitimi veriyoruz. Çocuklar piyano, keman, gitar çalmayı öğreniyorlar.

Görsel Sanat Atölyesi

Görsel sanatlar başlığı altında; moda tasarımı, seramik, endüstriyel tasarım, mimarlık, grafik tasarım gibi günümüzün meslekleri de yer almaktadır. Ayrıca görsel sanatlar üç boyutluluk, perspektif ve geometri gibi görsel bilimsel kavramlarıyla soyuttan somuta insan yaratıcılığını destekleyen en eğlenceli ve en önemli yoldur.

Bu amaçla okulumuzdaki görsel sanatlar bölümü olarak atölye çalışmalarının yanı sıra geçmişten günümüze önemli ressamların sergi yolu ile tanıtımı, sanatsal forum, araştırma ve tartışmalar gibi etkinlikler yapmaktayız. "Resim geçmişin aynası, geleceğin yansıması ve resim yazının atası" anlayışıyla programlar uyguluyoruz.

Öğrencilerimizin yaratıcı yeteneklerini geliştirmek ve kariyer planlamalarını yaparken onlara sanatsal bir seçenek sunmak hedefindeyiz.

Fen & Matematik Laboratuvarları

Matematik derslerinde kavramsal bir yaklaşım izlemektedir. Bu yaklaşımla, matematiksel kavramlar geliştirilirken işlem becerisi, problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme, ilişkilendirme becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları, matematiğe karşı özgüvenli ve olumlu tutum geliştirmeleri bizler için büyük önem taşımaktadır. Bunları sağlamak için öğrencilerimize araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problemleri tartışabilecekleri, çözüm ve çözüm yolları üretebilecekleri ortamlar sağlamaktayız.

Soyut bir disiplin olan Matematiği, öğrenciler için mümkün olduğu kadar somut hale getirmekteyiz. Öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla kurduğumuz matematik laboratuvarını zengin materyallerle desteklemekteyiz.

Her sınıf düzeyinde matematik laboratuvarını kullanırız. 4.sınıf itibariyle matematik dersleri matematik laboratuvarında işlenir. Matematik laboratuvarı dersleri destekleyici her türlü materyal bulunur. Teknolojik olarak da tam donanımlıdır.

Fen Laboratuvarı, öğrencilerimizin kişisel çalışmalarını yürütebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Fen derslerimiz daima laboratuvar destekli yürütülmektedir. Isı, ışık, elektrik, mekanik konuları ile ilgili her türlü araç ve malzemenin bulunduğu laboratuvarımız, proje çalışmalarının yapılmasını sağlayacak donanıma sahiptir.

Her sınıf düzeyinde Fen Laboratuvarını kullanırız. 4.sınıf itibariyle fen dersleri fen laboratuvarında işlenir. Laboratuvar teknoloji olarak tam donanımlıdır. Uluslararası standartlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Spor Salonları

Spor yapan ve sanatla ilgilenen çocuklar, zamanını doğru kullanmayı öğrendiğinden okul başarısı da beraberinde getirmektedirler. Bu amaçla VEGA Okullarında, spor ve sanat kulüpleri ile sosyal etkinliklerle dolu programlar mevcuttur.

Okulumuzda görsel sanat becerileri gelişmiş, spora yatkın, toplumu anlayabilen, sorgulayabilen, entelektüel bir bakış açısına sahip gençlerin yetişmesi hedefliyoruz.

Okulumuzun kapalı spor salonundan ve açık alanlarından bütün öğrenci gruplarımız yararlanabilmektedir. Okul takımlarımız çalışmalarını bu sahalarda yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz okul idaresine haber vererek hafta sonları ve okul saatleri sonrasında spor salonundan yararlanabilmektedirler.

Öğrencilerimizin hikâyelerden, oyunlardan, olaylardan ve yaratıcı üretim araçlarından yararlanmalarını, beslenmelerini sağlıyoruz. Bu amaçla kültür ve müze gezileri düzenleniyoruz.

Kütüphane

Okul kütüphanemiz, sayısı her geçen gün artan zengin bir yazılı kaynağa sahiptir.

Kütüphanemizde yabancı dil kitapları, ansiklopedi, sözlük, atlas, sanat akademik ve bilim kitapları, roman, öykü, şiir kitapları bulunmaktadır.

  • Dijital kütüphanemiz vardır.
  • Okul kütüphanemiz, öğrencilerimizin kullanımlarına her zaman açıktır.
  • Kütüphaneden süreli olarak kitap alınabilmektedir.

Bilişim Teknolojileri ve Robotik Laboratuvarları

Yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirlikçi çalışma gibi becerilerin öğrencilerimize kazandırılması amacı ile bilişim teknolojileri laboratuvarında teknoloji destekli çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin derse olan ilgisini arttırmak, öğrenilen konulara bütünsel bir bakış açısı kazandırmak amacı ile teknolojiyi de kullanarak planlanan STEM çalışmaları, KODLAMA dersi kapsamında ilkokul 1. 2. ve 3. sınıflarda daha çok sosyal ve dil becerilerin gelişimine yardımcı olacak LEGO uygulamaları ve sonraki sınıf seviyelerinde motorize çalışmalar ile desteklenecek ROBOTİK çalışmaları için öğrencilerimiz bu laboratuvarda kendi öğrenme ortamlarını yeniden tasarlama fırsatlarını bulabilmektedir.

Robotik, mekatronik çalışmaları için özel alanlar oluşturulmuştur.

Yaşadıkları dünya ve içinde bulundukları çevreyi inceleyerek ve gözlemleyerek doğa bilimlerini öğrenirler. Öğrencilerimizin öğrendiklerini günlük hayata aktarabilmeleri için, bilimsel geziler düzenlenmekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına hazırlamaktayız.

Fen & GEMS Çalışmaları

Fen Laboratuvarı, anaokulu öğrencileri için atölye çalışmaları kapsamında kullanılmaktadır.

Öğrencilerimiz gözlem yapmaya, merak etmeye, araştırmaya teşvik edilir. Böylece keşif ve yaratıcılık becerileri desteklenmiş olunur.

GEMS Eğitimi dünyada farklı ülkelerde eğitimcilerin buluştuğu bir editörler topluluğu tarafından anaokulu 3 yaştan başlayan 12. sınıf öğrencilerini kapsayan Fen Bilgisi ve Matematik derslerinde yapılan bir uygulamadır. Sorgulama ünitesinin açık uçlu ana fikrinden yola çıkarak ilgili bilgi temasına uyan çalışma öğretmen tarafından seçilir ve sınıfta öğrencilerle birlikte eğitim anlayışıyla uygulanmaktadır.