Öğrenci Takip Sistemi
EN
KURUMSAL

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

Dünya Çocuk Hakları

Ben Çocuğum ve Haklarımı Biliyorum!

  • Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. Devlet, her hangi bir ayrım gözetmeksizin her çocuğun yaşama hakkını güvence altına almak ve geliştirmekle yükümlüdür.
  • Her çocuk doğuştan itibaren bir isim alma, vatandaşlık edinme, anne ve babasını tanıyıp bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir.
  • Çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu olanlar, haklarını çocuklara zarar verecek şekilde kullanamazlar.
  • Engelli çocuklar özel muamele, eğitim ve bakım görme hakkına sahiptir.
  • Her çocuk eğitim hakkına sahiptir. Okullarda uygulanan disiplin, çocuğun saygınlığına özen göstermelidir. Verilen eğitim, çocuğu bir anlayış, barış ve hoşgörü ortamında yaşamaya hazırlamalıdır.
  • Her çocuk, erişebilecek en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkına sahiptir. Devlet bütün çocuklara gerekli sağlık bakımının ulaştırılmasını sağlamakla yükümlüdür.
  • Devlet sözleşmede yer alan hakların gerek yetişkinler, gerekse çocuklar tarafından yaygın biçimde öğrenilmesini sağlamalıdır.
  • Her çocuk isteklerini ve düşüncelerini seçtiği bir yolla özgürce açıklama hakkına sahiptir.
  • Her çocuk dinlenme, boş zamanını değerlendirme, oyun oynama ve kültürel ve sanatsal etkinliklere eşit olarak katılma hakkına sahiptir.
  • Her çocuk; cinsler, dinler, ırklar ve etnik kökenler arası eşitlik, barış ve hoşgörü anlayışı ile insan haklarına ve temel özgürlüklere, farklı kültür ve değerlere saygılı bir eğitim görme hakkına sahiptir.