Öğrenci Takip Sistemi İK
EN
KAMPÜSLER

LİSE

Vega Okulları, Uluslararası Bakalorya Diploma Programına (DP) Bahçeşehir Kampüsü ile aday bir okuldur. Bu kampüsümüz bir IB Dünya Okulu olmak için programa yetki alma sürecindedir. IB Dünya Okulları, 'yüksek kalitede, zorlayıcı ve uluslararası eğitime adanmışlık' felsefesini paylaşır ve biz, bunun öğrencilerimiz için çok önemli olduğuna inanarak çalışıyoruz.

Eğitim Programımızı tüm dünyadan birçok program geliştirme uzmanı, eğitim liderleri ve uzman öğretmenler bir araya gelerek oluşturmuşlardır. Programımız günümüz dünyasına hizmet etmekle birlikte bilişim, teknoloji ve bilimin hızlı gelişimine paralellik göstermektedir. Bu günden on beş yıl sonrası düşünülmekte on beş yıl sonrasının yöneticileri olacak bireylere göre düzenlenmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMALARI

VEGA Okullarında, akademik beceri, entelektüel meraklılıkla desteklenir.

Kendine güven, dünyaya uyum, en az iki yabancı dilin öğrenilmesi, bilimsel ve kültürel bilgiye odaklanmak temeldir.

Programımız;

 • Güçlü bir akademik eğitim
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmış değişim programları,
 • Özel yeteneklere göre öğrencilerin uluslararası girişimciliğinin öne çıkarılması,
 • Eğitim ve öğretimin uluslararası projelerle desteklenmesi şeklinde özetlenebilir.

EĞİTİM MODELİMİZ ULUSLARARASI PROGRAMLARLA ENTEGRE

Eğitim programımız hazırlanırken MEB programı temel alınmış ve uluslararası yöntem ve teknikler ile içeriği zenginleştirilmiştir.

Müfredat oluşturulurken tüm dünyadan birçok program geliştirme uzmanı, okulların eğitim liderleri ve uzman öğretmenler bir araya gelerek günümüz dünyasının devamlı değişen bilişim, ve teknoloji hızına, gelişimine paralellik gösteren programlar yapmaya dikkat edilmiştir.

Tüm programlarımız bu günden on beş yıl sonrası düşünülerek ve öğrencilerimizin on beş yıl sonrasının yöneticileri olacak bireyler olacağı bilinci ile dizayn edilmektedir.

Bunu sağlayabilmek için;

 • Tam donanımlı, değişime açık, üretken, yaratıcı ve özgüvenli, iyi derecede yabancı dil bilen, inisiyatif kullanabilme yeterliliğine sahip Türk ve yabancı öğretmenler,
 • İyi bir yabancı dil eğitimiyle iki dilliliği ve global dünya vatandaşlığını teşvik amacıyla Milli Eğitim programıyla örtüştürülmüş eğitim programları oluşturulması,
 • İngilizce ve Türkçe’nin okulun içinde ortak iletişim dili olarak kullanılması, bunun yanında yabancı dil olarak Fransızca, Almanca, İspanyolca dillerinden birisi seçilerek güçlü bir dil eğitimi programı oluşturulması,
 • Türkçe eğitimiyle akademik ve sosyal anlamda güçlü bir program oluşturulması,
 • Eğitim programlarının güçlü alt yapısından yararlanılarak proje tabanlı öğrenmeye dayandırılması ve disiplinler arası geçişin temel alınması,
 • Spor ve sanatı sadece uygulamalı bir alan olarak görmemek bu alanlarda bilgi sahibi olacak şekilde ilgi ve yeteneklerin tanınmasına ve geliştirilmesine yönelik bir program oluşturulması,
 • Sosyal sorumluluk projeleriyle çevre, diğer insanlar ve topluluklar hakkında farkındalığı arttırıcı projeler yapılması,
 • Sistem yaklaşımı çerçevesinde bütünsel bir yönetimin benimsenmesi,
 • Herkes tarafından benimsenen bir vizyon oluşturularak öğrenci öğretmen veli yöneticilerin bu vizyon doğrultusunda hareket edeceği bir ortam oluşturulması,
 • Uluslararası standartlarda öğrencilerin her türlü gelişimini sağlayıcı fiziki ortamlar oluşturulması gerçekleştirilecektir.

YABANCI DİLLER

ETKİN İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Lisede de İngilizce derslerimiz;

 • Temel Dil Becerileri Edinimi (Sözcük edinimi, dilbilgisi edinimi, sesletim edinimi);
 • Dil Sanatları Edinimi (Dinleme-anlama, konuşma-anlatabilme, okuma-anlama, yazma-anlatabilme);
 • Araştırma-Sunum Becerileri olmak üzere üç temel alanda kurgulanır.

Amacımız, öğrencilerimizin, lise sonrası yaşamlarında etkin birer İngiliz dili kullanıcısı olmalarıdır. Öncelikle kendilerini uluslararası tüm ortamlarda ifade edebilmeleri; anlatabilmeleri; diğer topluluk ve bireyleri de aynı oranda anlayabilmeleridir. Programımız, öğrencilerimizin, anlatım ve anlama etkinliklerinin hem yazılı hem de sözel bağlamlarda üst düzeyde olması için en iyi biçimde kurgulanmış ve uygulanmaya hazırlanmıştır.

Cambridge (First Certificate Exam), TOEFL gibi sınavlara hazırlanma; Yurt dışındaki okullarla ortak projeler, ziyaretler, tele-konferanslar ve geziler; Model Birleşik Milletler (MUN (Model United Nations) gibi çalışmalar yapılacak bu çalışmaların öğrencilerimize bir dünya insanı olma yolunda büyük katkılar sağlayacaktır.

ALMANCA, FRANSIZCA VE İSPANYOLCA DİLLERİ İLE EŞ DİL EĞİTİMİ

İngilizce ile birlikte Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerinden biri seçilerek eş dil eğitimi yapılır. Eş dil derslerimizde; kültürlere saygı ve hoşgörü gibi değerlerin verilmesi, sağlanmaya çalışılır. Öğrencinin derslerde diğer kültürü tanımasına ve ufku genişletmesine koşul oluşturulur. Eş dil eğitiminde İngilizce ile paralel konular işlenir, proje tabanlı öğrenmeye önem verilir.

Derslerimizde;

 • Öğrencilerimizin öğrenme stillerine bağlı olarak derslerimiz zenginleştirilir.
 • Bireysel farklılıklara özen gösterilir.
 • Konuşmaya, yorumlamaya dayalı bir yol izlenir,
 • Sorumluluk desteklenir,
 • Teknolojiyle programımız desteklenir,
 • Avrupa Birliğinin ortak dil kriterleri temel alınır.

ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİ

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim yolculuğumuzda en büyük destekçimiz olan ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ile 9. sınıf itibariyle liselerimize özel sertifika programlarıyla öğrencilerimizi hayata ve bir üst eğitim kurumuna en iyi şekilde hazırlamayı hedefleriz. Öğrencilerimiz üniversite ile lise yıllarında tanışır ve sertifika programlarıyla bir anlamda seçecekleri alana bilinçli olarak ve isteyerek gitmeleri konusunda teşvik edilir.

Yetenek Akademisi çalışmaları Altınbaş Üniversitesi tarafından desteklenir.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

YURTDIŞI ÜNİVERSİTE DANIŞMANLIĞI

Danışmanlarımız, VEGA Okulları öğrencilerini yurtdışında yüksek öğrenime hazırlamak, öğrencilerimizi ve velilerini bu konuda bilgilendirir. Yurtdışındaki eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim görmek veya yurtdışı yaz okulu programlarına gitmek isteyen 9-12. sınıf öğrencilerimize yönelik gerekli hazırlık ve bilgilendirmenin yapılması hedeflenir.

YURTİÇİ ÜNİVERSİTE DANIŞMANLIĞI

Okulumuzdaki üniversite giriş sınav çalışmaları öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve performanslarını maksimum seviyede kullanmalarını sağlamak amacıyla öğrenci, veli ve öğretmenlerimize üniversite giriş sınavı konusunda bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sınav içeriği, puan analizleri, sınav taktikleri, tercihler ve meslek seçimi konularında seminerler düzenlenmektedir. Lise son sınıf düzeyindeki öğrencilerin üniversite sınavı hazırlık çalışmaları yakın bir şekilde takip edilmekte, okulumuzda yapılan deneme sonuçlarına göre öğrencilerin eksikleri tespit edilmekte ve eksiklerin tamamlanması için öğrencilerle görüşülerek önlemler alınmaktadır.

KARİYER PLANLAMA

Düzenli ve sürekli olarak üniversite ve yükseköğretim programlarının tanıtımları yapılmaktadır. Bu amaçla Üniversitelerle Buluşma Günleri düzenlenir. Yıl içinde çeşitli üniversiteler ve bu üniversitelerin bölümleri ile ilgili öğrencilerimiz bilgilendirilirler.

Öğrenci velileri de çeşitli zamanlarda okula davet edilerek, sınav sistemi, alan seçim ve sınav kaygısı gibi konularda bilgilendirilmektedir. Tüm lise öğrencilerimize, gelecekteki yaşamları ve meslek seçimleri için bugün neler yapmaları gerektiği ile ilgili bilinçlenme ve farkındalık kazanmalarını sağlayan çalışmalar yapılır. Öğrencilerimize rol model olabilecek alanında önemli başarılar elde etmiş kişilerin davet edilerek, kendi yaşamlarını ve geldikleri konuma nasıl ulaştıklarını öğrencilerimize aktarıldığı, meslek ve üniversitelerin tanıtıldığı, akademisyenlerle buluşup tadımlık derslerin yapıldığı, yaz staj programlarıyla desteklenir. Ayrıca, her öğrencimiz için bir kariyer dosyası hazırlanır. Öğrencilerin mezuniyetlerinde kariyer dosyası olarak paylaşılır.