Öğrenci Takip Sistemi İK
EN
EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Programımız oluşturulurken tüm dünyadan birçok program geliştirme uzmanı, okulların eğitim liderleri ve uzman öğretmenler bir araya gelerek çalışmışlardır. Programımız günümüz dünyasına hizmet etmekle birlikte bilişim, teknoloji ve bilimin hızlı gelişimine paralellik göstermektedir. Bu günden on beş yıl sonrası düşünülmekte on beş yıl sonrasının yöneticileri olacak bireylere göre düzenlenmektedir.

VEGA Okulları öğrencilerinin akademik mükemmelliğin entelektüel meraklılıkla desteklenmesi, öğrenmeye açık, kendilerine güvenen, dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar uyum sağlayabilecek tüm becerilerle donatılmış olması, kendi ana dili dışında en az iki dilli çok iyi konuşuluyor olması, bilimsel ve kültürel bilgiye sahip bireyler olmaları hedeflenir.

Güçlü bir akademik eğitim ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmış değişim programları, Özel yeteneklere göre öğrencilerin uluslararası öğrenmelerinin desteklenmesi, eğitim ve öğretimin uluslararası projelerle desteklenmesi şeklinde özetlenebilir.

Eğitim Programımızın Ana Başlıkları

A- Akademik Mükemmellik

B- Uluslararası Programlar

C- Proje Tabanlı Öğretim ve Üretkenlik

D- Eş dil Eğitimi

E- Matematiksel Düşünce Ve Bilim Eğitimi

F- Sosyal ve Sportif Etkinlikler

G- Yeteneklerin Keşfi

H- Görgü Kuralları, Medeni Bilgiler, Toplumsal Terbiye

İ- Kültürler Arası İletişim

J- Yansıtmacı Eğitim

Akademik Mükemmellik

VEGA Okulları hayat başarısında odaklanmıştır. Çocuklar akademik güçlü bir eğitimle bir sonraki eğitim hayatlarına hazırlanırlar. Alacakları uluslararası sertifika programlarıyla birlikte Türkiye'deki sınavlarda da başarılı olacak şekilde yetiştirilirler.

Yaratıcı sınıf etkinlikleri ve düşünme becerileri ile çok yönlü bakış açısı kazanırlar.

Yaz stajları, işletme çalışmaları gibi etkinliklere girişimcilik ruhu desteklenir ve çocuklar bir şeyler üretmesi, kurması ve işletmesi konusunda desteklenirler.

Akademik mükemmellik için, öğretmenlerimiz seçkin bir öğretmen grubuyla birlikte çalışır, bir üst eğitim hayatına hazırlanırlar. Akademik mükemmellik, insanlık değeri ve entelektüel meraklılıkla yetiştirilen genç insanlar dünyayı yönetecek kadrolarda yer almak için okulumuzda eğitim alırlar.

Uluslararası Programlar

Sorgulamaya Dayalı Öğretim ile öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı ve öğrenme sonuçlarına ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmek hedeflenir. Tüm dünyada uygulanan eğitim programları karşılaştırmalı eğitim kapsamında izlenir ve okulumuz programının içine yerleştirilir.

Dünya vatandaşı olmak yolunda ilerlerken kültürümüz ışığımız olur.

Biz Türkiye'nin gerçeklerinden, sisteminden kopmadan eğitim yaparız.

Diğer yandan uluslararası çalışmalarımızla öğrencilerimizi dünyanın her yerinde eğitim alabilecek şekilde hazırlarız.

Proje Tabanlı Öğretim ve Üretkenlik

Eğitim programlarımızın temelinde proje tabanlı öğrenme yer almaktadır. Proje tabanlı öğrenme ile öğrencilerimizin araştırma becerileri geliştirilmektedir.

Proje ile ve Sorgulayarak Öğreniriz... Keşfederiz... Üretmekten ve Risk Almaktan Korkmayız.

Öğrenci merkezli ve proje tabanlı öğrenme temel alınmıştır. Böylelikle okul boyunca seçilen konular ile öğrendiklerini uygular, anlayarak öğrenirler, öğrenmeden konular ilerlemez ve öğrenme her zaman devam eder.

Okulumuzda yapılan çalışmalarla üretken olma, üretmek ve ortaya bir ürün çıkarmak her zaman desteklenir. Ortaya çıkan her üründen öğrencinin gurur duyması sağlanır. Ortaya çıkan ürünler sergilenir ve öğrenciler tarafından sunumu yapılır.

Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına, sunumlara öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlarız. Yetenek Akademisinde yapılan çalışmalar öğrencilerimizin üretkenliğini destekler. Öğrencilerimizin yaşamın kendisi gibi üretmesini bekleriz. Şirket kurar, risk aldırır, sonuçları raporlar, gelişim projeleri yapmalarını destekleriz.

Eş Dil Eğitimi

Okullarımızda yabancı dil eğitimi eş dil öğrenimiyle ifade edilir ve çok büyük önem taşımaktadır. İngilizce ile birlikte Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden biri seçilerek eş dil eğitimi başlamaktadır.

Anadil gelişimini devam ettirirken yabancı dil eğitimi de paralel olarak gelişimine devam eder. Eş dil eğitimi anaokullarımızda ana dil ve ikinci dil edinme kuram ve ilkelerin paralelinde yürütülmekte öğrencilerimizin eş dili yapay ortamda öğrenmeleri ve doğal ortamda edinmeleri sağlanmaktadır. Eş dil eğitimimizin temel hedefleri öğrencilerimizin çift dilli değişik kültürler ve diller konusunda farkındalık kazanmış dünya insanları olabilmeleridir.

Öğrencilerimizin öğrenme stillerine bağlı olarak dersler zenginleştirilir. Danışmanlarımızla birlikte hazırlanan yabancı dil programımız uluslararası deneyime sahip öğretmenlerimiz eşliğinde Almanca, Fransızca, İspanyolca sertifika sınavlarına hazırlık yapılır ve sınavlara katılmaya teşvik edilir. Sosyal ve uluslararası projeler, kardeş okul çalışmaları, yurt dışı eğitim olanaklarıyla desteklenir.

Avrupa Birliğinin ortak dil kriterleri temel alınır.

Matematiksel Düşünce ve Bilim Eğitimi

Doğa bilimleri bilimsel araştırma teknikleri öğretilmekte keşif ve yaratıcılık desteklenmektedir. Mekatronik ve robotik çalışma alanları, laboratuvarlar buna göre dizayn edilmiştir.

Öğrencilerimizi gözlem yapmaya, merak etmeye, araştırmaya teşvik ederiz. Projeleri destekler, öğrencilerimizin ürettikleri fikirleri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek almalarını sağlarız.

Bilim eğitimi ile hedefimiz öncelikle öğrencilerimizde çevreye ve doğal bilimlere karşı farkındalık yaratmak, yaratıcılıklarını desteklemektir. Matematik ve fen eğitimi öğrencilerde düşünce sisteminin bir parçası olarak ele alınır ve desteklenir. Okulumuzda Bilim eğitimi anaokulu itibariyle başlamakta öğrencimizin VEGA Okullarındaki eğitim hayatı boyunca devam etmektedir.

Öğrencilerimizin bakış açılarını genişletmek uluslar arası vizyon kazandırmak akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve özgüvenlerini arttırmak için AB projeleri TÜBİTAK yarışmaları gibi ulusal ve uluslar arası yarışma ve etkinliklere katılırız.

Sanat ve Sosyal Etkinlikler

Sanat eğitimimiz yaratıcılık üzerine inşa edilmiştir. Yapılan etkinliklerle öğrencilerimizin yaratıcılıkları desteklenmektedir. Seramik çalışma alanları ve moda tasarım çalışma alanları ve resim odaları ile öğrencilerimize bu anlamda her türlü fiziki ortam sağlanmaktadır.

Müzik eğitimimiz enstrüman eğitimi olarak devam etmektedir. Piyano, gitar, keman, vurmalı çalgılar eğitimi alınmaktadır.

Uygulamalı derslerimizde aynı zamanda o alana ait teorik eğitimde verilmektedir.

Yetenek Akademisi

« Bir Kalıp Herkese Uymaz »

Hepimiz birbirimizden farklıyız.

Farklı düşünür, farklı öğrenir, farklı duygular yaşarız.

Öğrencilerimizin ne bildikleri, öğrenme stilleri, gelecekte tercih edecekleri iş alanları yetenek ve ilgilerine göre ders programları yaparız.

Her öğrencimizin mesleki yönlendirmesini en iyi şekilde yapmak için kariyer dosyaları hazırlarız. VEGA Okulları Yetenek Akademisi kapsamında öğrencilerimizin kendini tanıması ve yeteneklerini keşfetmesi ve bu keşfe uygun olarak yetenek gelişimlerinin sağlanması, ailelerin çocuklarının yetenek gelişimlerine katkı-destek sağlamaları, özgüven gelişimine de artı değer katacağı düşüncesiyle başladığımız Yetenek Akademisi çalışmaları 7 yetenek alanından oluşmaktadır. Her alanın içerisinde programın kapsamına göre belirlenen haftalık işleyişle öğrencilerimizin tüm alt alanlarda eğitim alması sağlanır. Programın uygulandığı alanlarda Altınbaş Üniversitesi ile işbirliği yapılarak Yetenek Akademisi eğitmenleri ile çalışılır.

Görgü Kuralları, Medeni Bilgiler, Toplumsal Terbiye

Öğrencilerimiz okulumuzun eğitim programına yerleştirilen görgü kuralları ve medeni bilgiler çalışmasıyla toplumda saygın bireyler olmak için hazırlanırlar. Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışmanlık koordinatörlüğü öğretmenleriyle birlikte hazırlayıp yürüttüğü bu çalışmayla saygı, yardımlaşma gibi beceri ve davranış eğitimiyle birlikte yemek yeme adabından, toplum içinde yürümeye, etkili konuşmaya kadar devam eden bir süreçle hayata hazırlanırlar.

Kültürler Arası İletişim

Önce kendi kültürünü tanıyıp saygı duymaya başlayan öğrencilerimiz sonrasında başka kültürlere de saygıyı öğrenirler. Toplumsal hoşgörü içerisinde dünyaya hazırlanırlar. Uluslararası çalışmalar ile eş eğitim modelleri uygulanır.

Yansıtmacı Eğitim

Öğrencinin öğrendiği şeyleri hayatına geçirmesi ve bunu uygulayarak dışa yansıtmasıdır. Bu anlamda olumlu tutum, davranış ve becerilerin öğrenciye kazandırılması esastır.